Frissítés: 2019. 07.01.

A szakképzési centrum alapító okiratának módosítása:

1. BVHSZC_módosító okirat_2019_07_01.pdf (491892) (2019.07.01.)

2. BVHSZC_alapító okirat_2019_07_01.pdf (703606) (2019.07.01.)

***

2018-2019-es tanév:

1., Okirat száma: ISZF/33339/2018-ITM

Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

(A dokumentumot digitális aláírással látta el a Magyar Államkincstár. Kelt: Budapest, 2018. augusztus 31., alkalmazandó 2018. 09. 01. napjától.)

2., Okirat száma: ISZF/33339-1/2018-ITM

Módosító okirat

3., Okirat száma: ISZF/20759/2018-ITM

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

(A dokumentumot digitális aláírással látta el a Magyar Államkincstár. Kelt: Budapest, 2018. augusztus 29.)

4., Okirat száma: ISZF/20759-1/2018-ITM

Módosító okirat

***

2017-2018-as tanév (archív):

1., Okirat száma: NGM/33720-1/2017.

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva (Aláírási dátum: 2017. november 22.)

2., Okirat száma: NGM/26257-49/2017.

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva (Aláírási dátum: 2017. augusztus 31.)

 

_______________________________________________________________________________________________________

A működésre vonatkozó főbb jogszabályok köre:

-       a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

-       a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

-       a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

-       a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

-       az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

-       a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

-       a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

-       a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

-       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

-       a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény

-       a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény

-       a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

-       az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény

-       a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény

-       a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

-       a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

-       az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

-       az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

-      a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

-       a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

-       a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

-       az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

-       a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet

OM azonosító számunk: 203078

2017. december 18-ától már új helyen:

1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 22-26. szám alatti épületben.

(A XIII. Huba utca 7. sz. alatt megszűnt az iroda.)